Hizmet Sözleşmesi


REZERVASYON, ÖDEME, SATIN ALMA

Tüketicinin tura kesin rezervasyon yapması ödeme ile mümkündür. Rezervasyon kayıt alındığı anda toplam tur hizmet bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Acenta tarafından Tüketici ile üzerinde

mutabık kalınmış istisnai durumlar ve süre tanınmış bir ödeme planı var ise; Tüketicinin hizmetin başlamasına 30 gün kalana

kadar ödemesini tamamlaması gerekmektedir. Hizmetin başlamasına 30 gün kalana kadar bir rezervasyonun ödemesi tamamlanmamış ise yapılan rezervasyon Acenta tarafından tek taraflı iptal edilerek, toplam tur bedelinin %35'i cayma tazminatı

olarak tüketiciye fatura edilir. Bu miktarı aşan rakam tüketiciye iade edilir. Acenta tarafından Kaparo ile onaylanan rezervasyonlar için iptal şartları geçerlidir. Tura 15 gün kala yapılan iptallerde kaparo iadesi mümkün değildir.

ÖZEL İNDİRİMLİ PROMOSYON VB. ÜRÜNLER VE ÖDEME

Promosyon, İndirimli, Özel Ürün hizmet satın alan tüketiciler için hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce tamamının ödenmesi gerekmektedir. İstisnai nedenlerden ötürü Acenta ile Tüketici arasında bir ödeme takvimi oluşturulmuş

İse, tur ödemesinin en geç 30 gün kalana kadar ödemesinin tamamlanması gerekmektedir. Bu sürenin aşılması halinde yapılan

ödemenin tamamı kullanılmış sayılarak rezervasyon iptal edilir. Bu hizmet ürünleri, Acenta tarafından çok özel indirim koşulları

oluşturulmuş olup iadesiz birçok hizmet içermekte olup Tüketicinin iade hakkı bulunmamaktadır. Bu maddede bahsedilen

ürünleri satın alan tüketici Cayma tazminatı %100 iadesiz bir ürün aldığını peşinen kabul eder.

TUR PROGRAMI VE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI

Paket Tur'un içeriğine dair tüm bilgiler, (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile

yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, tesis giriş çıkış saatleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun vize pasaport yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih, turun fiyatı) www.tatilino.com web sayfasında her tur için ayrı sayfada ilan edilir. Tüketici turu satın aldığında Voucher belgesi ve Hizmet sözleşmesi ile birlikte Tüketiciye teslim edilir. Satın alma eylemi itibariyle; Paket Turun, Tur programı, Hizmet Sözleşmesi ve

Voucher belgesi ayrılmaz bir bütün haline gelir. Paket turu satın alan Tüketici Voucher üzerinde belirtilen tüm katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında verilen “Ayrıntılı Gezi Programı”

içeriklerinden tüm katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda Tüketiciye verilen “Ayrıntılı Gezi Programı tüm katılımcılara

verilmiş sayılır. Voucher üzerinde adı geçen tüm Tüketiciler ayrı ayrı Paket turun tüm detaylarını kabul etmiş ve paket tur sözleşmesini onaylamış sayılır. “Ayrıntılı Gezi Programı” “Tura Katılım belgesi Voucher” ‘’Hizmet Sözleşmesi’’ Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca “Ön Bilgilendirme Broşürü” işlevlerini yerine getirdiğini ve bu bilgilerin iş bu sözleşmenin öncesinde kendisi ile paylaşılmış olduğunu ve aynı zamanda iş bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu

kabul ve beyan eder.

İPTAL VE DEVİR ŞARTLARI

1.PROMOSYONLU TURLARDA İADE;

Promosyonlu veya

kampanyalı ürünlerde rezervasyon yapıldıktan sonra kesinlikle iptal etme hakkı bulunmamaktadır.

2.YURTDIŞI TURLARDA;

İADE; Yurtdışı turlarda aksi belirtilmemiş ise gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir

kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 30 günden az kalan zamanlardaki

iptal ya da değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını Tatilino Turizm’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.GEMİ TURLARINDA İADE;

Gemi turlarında aksi belirtilmemiş ise gezisinin başlamasına 60 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına

60 günden az kalan zamanlardaki iptal ya da değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını Tatilino Turizm’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.YURT İÇİ TURLARDA İADE;

Yurtiçi turlarda aksi belirtilmemiş ise gezinin

başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade

edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 30 günden az kalan zamanlardaki iptal ya da değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını Tatilino Turizm’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Son 30 gün içinde yapılan rezervasyonlarda aynı şartlar geçerli olacaktır.

5.GÜNÜBİRLİK TURLARDA İADE;

Günübirlik turlarda aksi belirtilmemiş ise gezinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti

yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 30 günden az kalan zamanlardaki iptal ya da değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını Tatilino Turizm’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.HAVAYOLU, TREN, GEMİ VB. BİLETLERİ İÇEREN TURLARDA İADE;

Paket Tur İçeriğinde Havayolu, Tren ulaşımı gibi farklı taşıyıcıların hizmetleri bulunan tüm paket turlarda; Paket turun satın alınması ile birlikte, Tüketici adına, Taşıyıcı şirketten

Bilet düzenlendiği için iptal ve vazgeçme taleplerinde Bilet kuralları geçerli olacaktır. Taşıyıcı şirketin bilet kuralları Uluslararası ve farklı Ulaştırma kanunları ile düzenlendiği ve Paket tur yasa ve kanunları dışında bir çerçeveye sahip olduğu için yukarıda

belirtilen Paket Tur iptal kuralları bu hizmetler için geçerli değildir. Tüketici, Paket turu satın aldığında Tatilino Turizm'in kendisi ve taşıyıcı şirket arasında aracı durumda olduğunu peşinen kabul eder. Taşıyıcı şirket bilet kuralları Tüketici paket turu satın

aldığı anda başlar ve ilgili seyahati tamamlayana kadar devam eder. Farklı taşıyıcıların biletlerini içeren bir paket Tur satın almış

tüketicinin Tur iptallerinde, Tur hareketine kalan süreye bakılmaksızın ilgili bilet kuralları gereği ödenen ücretin tamamı yada bir kısmı taşıyıcı şirkete ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar tur ücretinden düşülerek

kesinti yapılarak iade edilir. Mücbir sebep olarak kabul edilen haller ve/veya sağlık nedeniyle Tüketicinin Tur iptallerinde de Taşıyıcı şirketin bilet kuralları geçerli olur. Tatilino Turizm Tüketicinin Mücbir sebebini kabul ederek tur bedelini iade etme kararı

alsa dahi taşıyıcı şirketin Bilet bedelleri üzerinde yapılabilecek kesintilerine engel olma imkanı bulunmamaktadır. Tatilino Turizm ‘in olası bu kesintiler üzerinde sorumluluğu olmayıp Tüketicinin Tatilino Turizm’den tazminat talep etme hakkı yoktur.

7. TÜM TURLARDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI;

İsim değişiklikleri hallerinde; Yurtdışı Turlarda turun satışından turun hareketine 30 gün

kalana kadar ücretsiz yapılabilir. Yurt içi Turlarda turun satışından turun hareketine 15 gün kalana kadar ücretsiz yapılabilir.

Günübirlik Turlarda turun satışından turun hareketine 7 gün kalana kadar ücretsiz yapılabilir. Bu sürelerden daha az zaman kala

yapılan taleplerde; isim değişikliklerinin belirli bir ekstra ücret ile yapılması ve/veya bazı hizmetlerin değişip bazı hizmetlerin isim değişikliğine izin vermemesi ve/veya hiç değişiklik yapılamaması gibi bir durumlar yaşanabilir. Bu gibi hallerde tüketiciye isim

değişikliğinden oluşan fark ücreti iletilir. Bu ek bedelin Tüketici tarafından kabul edilmesi ile gerekli isim değişikliği yapılır. Değişiklik yapıldıktan sonra Tüketicinin fark ödemesini yapmaması halinde Tatilino Turizm’in tüm rezervasyonu iptal etme ve/veya tüm masrafları Tüketiciye rücu etme etme hakkı vardır. İsim değişiklikleri tüketici talebi ve onayı ile yapılır. Telefon, mail, sms ile Tatilino Turizm’e sözlü ve/veya yazılı iletilen tüm değişiklik talebi müşterinin onayı olarak kabul edilir.

8. TURLARDA ARA UÇUŞ, VİZE, SİGORTA İPTALLERİ;

Yurtdışı seyahatlerinde ve gemi turlarında vize ve sigorta bedelleri ile varsa, tur ile sunulan iç hat bağlantı uçak bileti ücretleri iade edilmez.

9. MÜCBİR SEBEP VE/ VEYA SAĞLIK HALLERİNDE İPTALLER;

Tüketici veya birinci derecede akrabaları için kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan ve devlet hastanelerinden alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen ön göremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden (gemi turlarında ise 60 günden) daha az bir süre kala, yazılı olarak fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin Tatilino Turizm’e ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir. 1618 Sayılı kanun gereği bu iptalin bir sigorta kapsamına girmesi halinde gerekli iade sigorta şirketi tarafından yapılır ve iadenin gerçekleşme süresi sigorta hasar iade işlem süresine

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sigorta iade işlemlerinin süresi ve evrak işlemlerinde Tatilino Turizm’in sorumluluğu

bulunmaktadır.

10. TATİLİNO TURİZM TARAFINDAN YAPILAN TUR İPTALİ;

Tatilino Turizm, Tur yeter sayısına

ulaşılamaması, hava ve yol şartları, Mücbir sebepler ve/veya benzeri nedenlerle turları kısmen veya tamamen iptal etme

hakkına sahiptir. Bu durum, yurtdışı turlarda turun hareketine en az 7 gün kala, yurtiçi turlarda, turun hareket tarihine en az 1

gün kala, günübirlik turlarda turun hareketine 1 gün kala Tüketiciye bildirilir. Tatilino Turizm bu gibi İptal durumlarında Tüketicinin ödemesinin tamamını 14 gün içerisinde geri iade eder. Tüketicinin Tatilino Turizm'den bu iptal ile ilgili tazminat talep

etme hakkı yoktur.

11. KREDİ KARTI İADELERİ ;

Kredi kartına yapılan iadelerde, bankaların çalışma koşullarına bağlı olarak

yapılan iadenin karta yansıması 14 iş gününü bulabilmektedir. Tüketici kredi kartı ile satın aldığı bir Paket tur için kendi bankasına iade talebi yapması halinde Tatilino Turizm iptal iade şartları geçerlidir. Paket turu satın alırken kabul ettiği iptal iade

şartları gereğince Kredi Kartı ödemesini bankadan geri talep etme hakkı yoktur. Kredi kartı iade işlemleri sadece Tatilino Turizm tarafından yapılabilir.

TÜKETİCİNİN TURU KAÇIRMASI ;

1. Tüketici kendi arzusuyla isteyerek yada istemeyerek;

seyahatin başlangıcı olarak belirlenmiş hareket noktasında ve saatinde hazır bulunmadığı takdirde turu kaçırmış kabul edilir. Bu durumda Acenta Tüketiciyi telefon ile arar ve/veya mesaj gönderir. Tüketicinin 5 dakikayı aşmayan bir sürede gelebilecek durumda olması halinde Tüketici beklenir. Bu süreyi aşan durumlarda Tüketici Turu kaçırmış sayılır ve Acenta seyahati başlatır. Bu durumda Tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur. Tüketici kaçırdığı bir seyahati ve/veya turu başka bir tarihe erteleyemez, ücret iadesinde bulunamaz. 2. TURU KAÇIRAN TÜKETİCİNİN YENİDEN TURA KATILMASI Turu kaçıran

Tüketicinin, Tura başka bir duraktan katılma imkanı varsa bunun organizasyonu ve ilave masrafları tüketiciye aittir. Tüketicin böyle bir durumda; Acenta’ya bilgi vererek, katılacağı yeni durak saatinde ilgili durakta hazır olması gerekir. Toplam süresi 24

saatten uzun seyahat ürünlerinde ; Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Aksi durumunda; Acente, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, seyahatin başlangıç tarihinden

itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptaller seyahat eden gruba hizmet sağlayan partner tedarikçilerine karşı Acentanın bildirim zorunluluğu nedeniyle yapılmakta olup, Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi doğurmaz ve iade yapılmaz.

Turun başlamasından en geç 24 saat içinde, Tüketici tarafından yazılı olarak, Acentaya bildirilmiş, Tura nasıl ve nerede katılacağını içeren bir başvuru olmadığı takdirde Tüketici tura yeniden katılım hakkını kaybeder.

TUR İÇERİĞİ ve İÇERİĞİNİN DEĞİŞMESİ

Acente Tüketicisine sunmayı taahhüt ettiği tüm hizmetleri eksiksiz sunmakla yükümlüdür. Acenta tüm bu hizmetlerin toplamından sorumlu olması nedeniyle hizmet içeriklerinden biri yada birden fazlasında sorun yaşayacağını düşünüyorsa değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Acenta gerekli gördüğü durumlarda, seyahat öncesinde ve/veya seyahat

anında, Tüketiciye bildirmek kaydıyla, ilan ettiği veya kayıt aldığı turların hizmet içeriklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Acente hizmeti kapsamındaki havayolu seyahatleri, tren ulaşımları, otel isimleri, tüm ulaşım araçları, görevli rehber, kaptan, yardımcı kaptan, hizmet görevlisi gibi tüm görev ekibini zorunlu haller nedeniyle değiştirebilir. Seyahatin hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tur öncesinde böyle bir değişikliğin Acenta tarafından yapılması halinde değiştirilen içeriğe denk ve/veya daha üst standartta bir hizmet alternatifinin Tüketiciye sunulması gereklidir. Böyle bir değişikliğin Tur öncesinde Tüketiciye bildirilmesi halinde; Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, iptal kuralları çerçevesinde iade alma hakkına sahiptir. Turun gerçekleşmesi sırasında Acenta tarafından yapılan tüm değişiklikler, toplam hizmetin kusursuz verilebilmesi için ve/veya zorunlu haller nedeniyle yapılmış olup, Tüketici için tazminat hakkı doğurmaz. Tüketicinin aksini düşündüğü hallerde;

bu değişimlerle ilgili elindeki bilgi ve belgelerle TURSAB’a konuyu ileterek TOAR komitesi tarafından incelenmesini talep edebilir ve/veya TURSAB ‘ı hakem tayin edebilir.

BAGAJ SORUMLULUĞU ve KAYIP HALLERİ

1. Tüm seyahat boyunca

Tüketici beraberinde getirmiş olduğu Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllere uymakla mükelleftir. Tur süresince bagajını tur aracına teslim

etmek, teslim almak, otel odasına ulaştırmak kendi sorumluluğunda bulunmaktadır.

2. Acentanın anlaşmalı taşıyıcısı Araç veya Kaptan veya Görevli personelinin kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; Tüketicinin sağlayıcıya kayıp

veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, toplam hizmet bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, Acente tarafından tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare

edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur.

ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI ve SORUMLULUKLAR

1. İşbu sözleşme ile sağlanan hizmetin içeriğinde (ulaşım, konaklama vb.) birden fazla hizmetin bulunması halinde ve bu hizmetlerin 24 saati aşan bir süreyi kapsaması halinde Paket tur olarak kabul edilir. Tüketici bu bağlamda bir Paket Tur satın alınmış ise; Acenta Paket Tura katılacak olan tüm tüketicileri için 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortası yapmakla yükümlüdür. İlgili yasa gereği 24 saati aşmayan hizmetler Paket

tur olarak anılmaz ve Acentanın Tüketicileri için Zorunlu Seyahat sigortası düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2. Paket tur hizmeti satın alındığı takdirde, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına

alınmıştır. Zorunlu seyahat sigortası ile sağlanan bu teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.

3. Zorunlu seyahat sigortası

malii sorumluluk sigortası niteliğinde olup Sağlık sigortası veya hayat sigortası teminatlarını kapsamamaktadır. Sadece Acentanın hizmet veremeyecek duruma düşmesi ve Acenta iflası gibi hallerde tüketiciyi korumak amacını taşımaktadır.

4. Acenta tüm tüketicilerine yurtiçi ve/veya yurtdışı seyahatleri anında geçerli olacak sağlık teminatları içeren bir seyahat sağlık

sigortası ile kaza hallerinde tazminat hakkı içeren bir hayat sigortası yapmalarını tavsiye etmektedir. Tüketici dilerse paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi

masraflarını sigortalatabilir. Tüketicinin talep etmesi halinde Acenta, bu gibi teminatları içeren bir sigortayı ekstra bedel karşılığında Tüketiciye sunabilir. Bu teminatlara sahip bir sigortayı Tüketici sigorta şirketlerine başvuru yaparak kendisi de seyahat öncesinde yaptırabilir. Tur esnasında tüketicilerin başlarına gelebilecek kaza halleri, sağlık sorunları, vefat gibi durumlarda bu içerikte ve teminatları kapsayan bir sigortanın yapılmış ve/veya yapılmamış olması tamamen tüketicinin sorumluluğundadır. Tüketicin tur süresi içerisinde ve/veya esnasında bir kaza geçirmesi, hastalanması ve/veya vefatı halinde

Acentaya karşı herhangi bir tazminat ve/veya rücu hakkı yoktur. 5 Tüketici Paket turu satın alırken zorunlu seyahat sigortası

içeriğini bilerek kabul etmiş olur. Başka bir sigorta talebi olduğuna yada olmadığına kendisi karar verir. Acenta bu konuda sorumlu tutulamaz.

6.Tüketici turu satın alırken kendi sağlığının ve kondisyonunun bu tura uygun olduğuna yine kendisi karar vererek tüm sorumluluğu kendisi alarak katılır. Tur içeriğindeki faaliyetler, geziler, yürüyüşler, ulaşımlar ve benzeri tüm içerikler esnasında hastalanması, sakatlanması, kaza geçirmesi hallerinde Acentayı sorumlu tutamaz, Acentanın bu konularda herhangi

bir ihmalinden söz edemez. Tüketici tur esnasında öncelikle kendi sağlığını korumak, kendisi ve tüm diğer tüketicilerin sağlıklarını tehlikeye atacak hallerden sakınmak ile yükümlüdür. Tüketicinin tur içerisinde neden olduğu ve diğer tüketicilerin

olumsuz etkilendiği olayları Acentanın Tüketiciye rücu etme hakkı saklıdır.

GENEL HÜKÜMLER

Tüketici, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası,

vize sorunu, seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması, tura katılamamaları vb.) TATİLİNO TURİZM sorumlu değildir.

2. Acente, sözleşme konusu hizmetin başlangıcından sonra ortaya çıkan mücbir sebepler ve Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerde sorumlu değildir. Sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici bedel veya

hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi aynı zamanda fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3. Tüketici; rehber, tesis, acente, ulaşım aracı yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal güvenliği ve

huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

4. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, Acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış sayılır.

5.Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

6. Yürürlüğe giren genelge kapsamında uyulması gereken kural, şartlara uyulması, araştırılması katılımcıların sorumluluğundadır.

7. Ulaşımda koltuk numarası sistem tarafından atanmaktadır ve numara sözü kesinlikle verilemez.

8. Tüm tur boyunca görevlilerimiz tarafından çekilen fotoğraf ve videolar Acenta sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı kullanılabilir ve tüm katılımcılar bu durumu kabul etmiş sayılır.

9. Konaklama yapılacak tesis hizmetin yapılamayacağını gerekli sebepler ile belirtmesi durumunda, Acenta aynı standartlar veya daha üstü olmak şartıyla değişiklik yapabilir.

10. Acente bazı durumlarda partner firmalar ile işbirliği yapabilir. Bu iş birliği durumunda hizmet başka firmalar tarafından sağlabilmektedir.

11. Birden fazla kişi adına yapılan rezervasyonlarda kişi sayının değişmesi durumunda oda tipleride değişeceği için fiyat farkı ortaya çıkabilir. Bu fark tura devam edilen katılımcıdan tahsil edilir.

12. Aksi belirtilmedikçe otellere girişler 14.00 itibari ile başlar, çıkışlar 12.00 da yapılması gerekir.

13. Turlarda kullanılacak araçlar kişi sayısına göre ayarlanmaktadır. Hangi sayı için kaç kişilik araç olacağı bilgisini Tüketici talebi ile Acentadan öğrenebilir.

14. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicilerin, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmesinde imzası bulunan ve bulunmayan tüketicilerin kendi aralarında ücret, içerik ve tüm diğer hususlardaki anlaşmazlıklarından sorumlu tutulamaz. Bu gibi anlaşmazlık hallerinde, Acentenin tüm tüketicilerine ayrı ayrı rücu hakkı saklıdır.

15. Seyahat süresince ve/veya seyahat esnasında, Tüketicinin, Acentanın veya görevlendirdiği rehber veya yardımcı personellerinin hatası nedeniyle herhangi bir zarar gördüğünü iddia etmesi halinde; Tüketici tüm iddialarını kanıtlamak, kanıtlayıcı belgeler ve bilgiler sunmak ile yükümlüdür. İlgili belgeler ve kanıtların Tursab ve/veya T.C. mahkemeleri tarafından geçerli ve haklı bulunması halinde; Tüketicinin zararını tazmin hakkı veya tazminat hakkı ödemiş olduğu tur bedelini aşamaz.

Tüketici bu sözleşme ile Acenta ile arasındaki tüm alacak verecek haklarının tur bedeli ile sınırlandırılmış olduğunu kabul ve beyan eder.


TATİLİNO TURİZM

KATEGORİLER